Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Mentale innovatie is belangrijker dan een instrumentarium

artikel uit ruimte 21 (01-03-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Lambert Schoenmaekers | De ruimteboekhouding uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt zowel door de landbouwsector als natuur- en milieuverenigingen als een te realiseren doelstelling vooropgesteld, maar is tegelijk een bron van conflicten tussen beide partijen. Moet de ruimteboekhouding in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen behouden blijven? Kan er een einde gemaakt worden aan de consumptie van open ruimte?

 

Deze pagina werd aangemaakt op 13 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.