Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Waar staan we met het openruimtebeleid in Vlaanderen?

artikel uit ruimte 21 (01-03-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Sylvie Van Damme | Heel wat beleidsdocumenten wekken de indruk dat er een grote eensgezindheid bestaat over de ontwikkeling van het Vlaamse platteland als een duurzame open ruimte en over het tegengaan van verdere versnippering. Maar het contrast met de realiteit op het terrein is groot. De invulling van eisen van afzonderlijke individuen en sectoren, gekoppeld aan een toenemende versoepeling van de generieke regelgeving, leidt tot chaotische autonome ontwikkelingen en een toenemende ruimtelijke complexiteit.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 13 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.