Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Terug naar een productief landschap

artikel uit ruimte 22 (01-06-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Filip Buyse, Joachim Declerck, Stefan Devoldere en Elke Vanempten | ‘De’ stad en ‘het’ platteland, een stedenbeleid en een plattelandsbeleid, voedselproductie of wonen… als het gaat over de relatie tussen stad en platteland spreekt men vaak in nevengeschikten of tegengestelden. Toch zijn stad en platteland in Vlaanderen – en de typische functies die eraan zijn verbonden – zowel vanuit de hedendaagse ruimtelijke realiteit als vanuit historisch oogpunt niet noodzakelijkerwijs onverenigbaar.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 13 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.