Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ervenconsulenten op bezoek

artikel uit ruimte 23 (01-09-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Inge Leenders, Christophe Vandevoort en Peter Vervoort | Het Vlaamse platteland staat voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen. Mondiaal stijgt de vraag naar voedsel, maar tegelijk nemen de Europese eisen vanuit milieu- en waterbeleid toe. Dat leidt tot een sterkere specialisatie en schaalvergroting in de landbouw, maar ook tot herstructurerings- of verbredingsopgaven in gebieden met water- of natuurdoelen. Naast landbouw, zoeken ook maatschappelijke functies zoals recreatie, toerisme, wonen of zorg een plek op het hedendaagse platteland. De blijvende afname van het aantal landbouwbedrijven leidt tot een hergebruiksopgave voor het vrijkomend patrimonium en biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe socio-economische dragers in het buitengebied.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 13 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.