Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Intra/extra muros: kanttekeningen bij een gevangenisdorp

artikel uit ruimte 24 (01-12-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Gideon Boie en Fie Vandamme | In de overzichtspublicatie ‘BMa / man of thoughts’ van gewezen Brussels Bouwmeester Olivier Bastin wordt het gevangenisdorp Haren gepresenteerd als een humaan alternatief voor onze klassieke gevangenisinstellingen. De lichtvoetige tekst is symptomatisch voor de manier waarop een eeuwenoude strafpraktijk van afzonderen, opsluiten en beveiligen vandaag in een nieuw licht verschijnt. Nochtans bestond de hoop om met de nieuwe gevangenis van Haren te komen tot een moderne, humane vrijheidsberoving. Het roept ook de vraag op wat de functie van de Brussels Bouwmeester is en kan zijn, nu de rol van de architect beperkt wordt tot onderaannemer van een consortium.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 14 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.