Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 25

Het nieuwe wonen

Sinds de laatste grote oorlog is onze levensstijl ingrijpend veranderd: we zijn op nieuwe manieren gaan communiceren, werken, bewegen, relaties onderhouden. En ook de bevolking zet zich opnieuw in beweging, met een groei die alsmaar diverser wordt en waarin sociale tegenstellingen zich duidelijker beginnen af te tekenen.

Ons woongedrag is uiteraard onderhevig aan die shift. Anno 2015 bevinden we ons in een frictieveld. Nieuwe vormen van wonen – collectief of apart – groeien op een haast virale manier. Vragen omtrent beschikbare ruimte, energie en sociale compartimentering worden met de dag prangender. Ruimte biedt u met het themadossier ‘Het nieuwe wonen’ alvast een smaakmaker met hete hangijzers die ook op het groot VRP-wooncongres van 8 juni zullen besproken worden

Bestel Ruimte 25

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 25 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Meer dan één onderdak

In het Antwerpse Borgerhout staat een huis. Een huis met vijf eenpersoonsflats en een grote gemeenschappelijke ruimte. Tot zover niets buitengewoons – ware het niet dat het hier gaat om een Vlaamse primeur, die het cohousing principe tracht te verzoenen met ouderenzorg en sociale huisvesting. Geen evidentie, zo blijkt. Maar wel mogelijk, zelfs wenselijk. De intiators geven tekst en uitleg bij het proces.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.