Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Mijn stad, mijn thuis

artikel uit ruimte 25 (01-03-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Bernard Hubeau, Pol Van Damme en David Van Vooren | Woonlinten, verspreide bebouwing en vrijstaande gezinswoningen op ruim bemeten percelen in verkavelingen buiten de stad bepalen nog altijd het ruimtelijk beeld van Vlaanderen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er door de komst van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vandaag kleiner wordt verkaveld en er gedeeltelijk wordt overgeschakeld naar meer compacte woontypologieën, is dit beeld de laatste decennia niet fundamenteel gewijzigd.

Deze pagina werd aangemaakt op 14 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.