Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Minder ruimte, meer architectuur

artikel uit ruimte 25 (01-03-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen. Afbeelding hierboven: BOGDAN EN VAN BROECK

Auteur: Wieland De Hoon | De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot. En met de woningbouwopgave waarvoor we staan, wordt die alleen maar groter. Hoe kunnen we duurzaam en inventief omgaan met de schaars wordende ruimte? En hoe draagt architectuur hieraan bij? Hoe kun je een stijgende woonvraag en duurzaam ruimtegebruik op elkaar afstemmen? Is het enkel een kwestie van (her)verdelen van de ruimte? Of gaat het om het vastleggen van (radicale) prioriteiten?

 

Deze pagina werd aangemaakt op 14 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.