Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

De campus van de 21ste eeuw

artikel uit ruimte 26 (01-06-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Jet Houwers en Wies Sanders | De internettechnologie heeft ertoe geleid dat de manier waarop wij communiceren, leren en werken de laatste decennia fundamenteel veranderd is. We zijn niet langer gebonden aan plaats of tijd om informatie te delen of te becommentariëren. En dit stelt andere eisen aan het onderwijs (…). In dit artikel wordt ingegaan op het leren van morgen, de rol die onderwijs hierbij zou moeten spelen en wat de ruimtelijke implicaties hiervan kunnen zijn.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 14 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.