Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Mensen maken de stad

artikel uit ruimte 26 (01-06-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Els Depudyt, Lise Hullebroeck en Simon Verledens | Hoe willen we wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen in de stad van 2030? Om de ruimtelijke opties voor de toekomst vast te leggen maakt de Stad Gent een nieuw ruimtelijk structuurplan of structuurvisie op. Daarbij staat niet alleen de ruimte maar ook de mens, of ruimtegebruiker, centraal. Daarom koos de Stad Gent ervoor om dit inhoudelijke traject van bij het begin te ondersteunen met enerzijds een strategische milieubeoordeling en anderzijds een breed maatschappelijk debat met alle Gentenaars. Betrokkenheid creëren bij zowel specialisten als moeilijker bereikbare doelgroepen is daarbij een continue evenwichtsoefening.

Deze pagina werd aangemaakt op 14 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.