Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Welk diploma heeft een omgevingsambtenaar nodig?

artikel uit ruimte 26 (01-06-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Wolfgang Vandevyvere | Op 25 april 2014 werd het decreet over de omgevingsvergunning door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Het werd in het Staatsblad gepubliceerd op 23 oktober 2014. De inwerkingtreding ervan moet geregeld worden bij uitvoeringsbesluit. De Vlaamse Regering keurde het besluit op de omgevingsvergunning principieel goed op 24 april 2015, om het voor te leggen aan de Raad van State.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 14 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.