Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 28

2015 loopt op zijn einde en Ruimte begeeft zich met het themadossier ‘Economie’ dan ook richting kassa. We konden ons geen gepaster moment voorstellen om de link tussen ruimte en economie onder de loep te nemen.’

We buigen ons over de impact die de permanent veranderende patronen van menselijke bedrijvigheid hebben op onze leefomgeving. Dat wordt uiteraard een breed uitwaaierend verhaal, gaande van de ruimtelijke organisatie van industrie, infrastructuur en logistiek tot studies over de fysieke bereikbaarheid van onze dagelijkse voeding.

Bestel Ruimte 28

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 28 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Eten! Over voedselwinkels en hun bereikbaarheid.

Geraken we allemaal even makkelijk aan ons dagelijks brood? Want dat is tenslotte toch een van ’s mens basisbehoeften? Ann Verhetsel en Jeroen Cant onderzochten hoe het zit met de bereikbaarheid van ons voedsel, en waar de mogelijke knelpunten en oplossingen zitten. De Vlaamse detailhandel zoals u hem nog niet had bekeken.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.