Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Brussel, productieve stad

artikel uit ruimte 28 (01-12-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Kristiaan Borret | De voorbije twintig jaar zijn de Vlaamse steden veel aantrekkelijker geworden. Er is een grote inspanning geleverd om via stadsvernieuwing de stad te promoten als voorkeurslocatie voor zowel wonen als werken, cultuur en recreatie. Het model van de traditionele Europese gemengde stad was daarbij richtinggevend. Monofunctionaliteit zien we meestal als een erfzonde uit het modernisme, waar we dan de ideologie van de gemengde stad tegenover zetten. Maar hoe gemengd is die gemengde stad eigenlijk?

 

Deze pagina werd aangemaakt op 21 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.