Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Metropolitaan kerngebied

artikel uit ruimte 28 (01-12-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Kobe Boussauw, Ben Derudder, Erik Louw, Evert Meijers, Joren Sansen, Tom Storme, Wiet Vandaele, Geoffrey Vanderstraeten, Michiel Van Meeteren en Frank Witlox | Waar haalt Vlaanderen de kritische massa die nodig is om als economische speler op wereldschaal ernstig genomen te worden? Het departement Ruimte Vlaanderen liet twee studies uitvoeren, die moeten uitmonden in een visievorming. Met als hamvraag: hoe kunnen we de bevolkingsgroei en de bijhorende stedelijke ontwikkeling zodanig kanaliseren, dat er een economisch performante Vlaamse stedelijke agglomeratie ontstaat?

Deze pagina werd aangemaakt op 21 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.