Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Segmentatie van werklocaties

artikel uit ruimte 28 (01-12-2015)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Guy Geudens, Bart Muskens, Inge Pennincx, Jacques Van Dinteren en Jan Zaman | Om bedrijven een geschikte plek te kunnen bieden, is het van belang bedrijfslocaties te segmenteren. Het gaat daarbij niet alleen om monofunctionele locaties (bedrijventerreinen en kantorenparken), maar ook om verspreid voorkomende locaties in of buiten de stad. Als het goed is, is een dergelijke opdeling herkenbaar voor zowel overheden als ondernemers. De auteurs van dit artikel onderzochten op vraag van de Vlaamse overheid waarom de segmentatie van werkgebieden zoals ze werd uitgetekend in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997 nooit enige weerklank heeft gevonden. Op basis van hun bevindingen schetsen ze een voorstel voor een nieuwe aanpak.

Deze pagina werd aangemaakt op 21 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.