Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Blauwgroene vingers in de Vlaamse Rand

artikel uit ruimte 29 (01-03-2016)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen. Foto: VLM

Auteurs: Ingrid Beerens, Jeroen Reyniers en Maarten Sper | Waterlopen die met hun groene structuur een gebied helpen vormgeven, worden door ontwerpers ook wel ‘blauwgroene vingers’ genoemd. In bebouwde gebieden komt het creëren van dergelijke vingers vaak neer op het terug openleggen van waterlopen. De samenwerking met technische experts is van essentieel belang om de op plan getekende blauwgroene verbindingen op het terrein vorm te kunnen geven. De grenslijn tussen het eerder conceptuele ontwerp en een ‘technisch ontwerp’ wordt daarbij best niet al te strikt getrokken. In deze bijdrage illustreren twee cases in de Vlaamse Rand rond Brussel – de Woluwevallei en de Wezembeek – hoe die verhouding tussen concept en techniek het succes van dergelijke operaties kan beïnvloeden.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 21 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.