Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Into the wild. Zes stellingen

artikel uit ruimte 29 (01-03-2016)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Hans Leinfelder, Peggy Totté, Sylvie Van Damme e.v.a. | In Vlaanderen worden elke dag 6 ha van de schaarse open ruimte bebouwd. Toch hebben we die ruimte hard nodig: denk maar aan waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie als alternatief voor fossiele brandstoffen, een kritische massa aan biodiversiteit om levensnoodzakelijke natuurlijke processen te garanderen, voedsel voor een verder groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in een competitieve topregio. Het VRP Lab ‘Offensief Open’ boog zich in het voorjaar van 2015 in vier thema-avonden over deze kwestie en kwam tot de vaststelling dat het niet volstaat om beleidsmakers en politici te overtuigen van de kwaliteiten en mogelijkheden van open ruimte.

 

 

Deze pagina werd aangemaakt op 21 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.