Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Regie aanwijzingen voor klimaatbestendige steden en dorpen

artikel uit ruimte 29 (01-03-2016)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Jozefien Hermy, Kaat Smets, Christophe Vandevoort en Peter Vervoort | Als we blijven voortdoen zoals we bezig zijn, is de kans groot dat de Vlaamse ruimte tegen 2050 voor de helft opgebruikt is. Geen goed nieuws dus, zeker niet wat onze leefkwaliteit en aanpassingsvermogen in een veranderend klimaat betreft. Met die vaststelling in het achterhoofd, werkt de Vlaamse overheid aan strategieën om het tij te keren, of op z’n minst te counteren. Een draaiboek en een aantal recente studies die in opdracht van Ruimte Vlaanderen werden uitgevoerd, moeten alle stakeholders daarbij een duwtje in de rug geven.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 21 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.