Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

TEEB stad tool

artikel uit ruimte 29 (01-03-2016)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Freek Liebrand | Met ecosysteemdiensten tracht het natuurbeleid andere beleidsvelden duidelijk te maken dat een goed functionerend ecosysteem niet alleen intrinsiek waardevol is, maar ook heel wat andere diensten levert aan onze verstedelijkte samenleving. (…) In Nederland gaat de TEEB-stad tool nog een stapje verder. Door het vroegtijdig betrekken van de personen die in het kader van ontwikkelingsplannen effectief baat hebben bij investeringen in groen, kan het draagvlak worden vergroot en een rendabeler project worden gerealiseerd.

Deze pagina werd aangemaakt op 21 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.