Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Een lokale waardering van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed

artikel uit ruimte 31 (01-09-2016)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen. Foto: Intercommunale Leiedal.

Auteur: Bram Lattré | Sinds 2004 publiceert de Vlaamse overheid elk jaar een inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze lijst bevat intussen ruim tachtigduizend relicten. Dit zijn gebouwen van alle mogelijke typologieën: burgerhuizen, arbeiderswoningen, historische hoeves, kerken, wegkapelletjes, monumenten in de openbare ruimte… Ze getuigen van ons gemeenschappelijk verleden. Met deze inventaris reikt de Vlaamse overheid de lokale besturen een belangrijk instrument aan om het onroerend erfgoed beter te bewaren.

Deze pagina werd aangemaakt op 22 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.