Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Atrium Lerend Netwerk

artikel uit ruimte 32 (01-12-2016)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Kathelijne Toebak | Sinds het Atrium Lerend Netwerk – een informeel samenwerkingsplatform van Ruimte Vlaanderen met de lokale besturen – in 2007 van start ging, is er veel veranderd. De bestuurlijke context wordt tegenwoordig gekenmerkt door een sterke lokale autonomie. Een sterk netwerk tussen en met de lokale besturen is daarom belangrijker dan ooit (niet in het minst voor Ruimte Vlaanderen zelf). De opgave voor de atriumwerking wordt steeds breder, de doelstelling van kennisuitwisseling is verruimd naar co-creatie, detectie en samenspel.

Deze pagina werd aangemaakt op 22 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.