Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Het belang van de ondergrond in het Antropoceen

artikel uit ruimte 34 (01-06-2017)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Han Admiraal en Antonia Cornaro | De ondergrond (of bodem) wordt in toenemende mate betrokken in de ontwikkelingsdynamiek van onze steden. Denk aan ondergrondse parkeergarages, metrostelsels en waterbergingskelders. Tegelijkertijd kijken we naar diezelfde ondergrond als bron van hernieuwbare energie in de vorm van koude-warmteopslag en geothermie. (…) In ‘De wereld onder onze voeten’, een reeks van drie artikels, zullen Han Admiraal en Antonia Cornaro achtereenvolgens ingaan op het belang van de ondergrond, planningsmethodologieën en praktijkvoorbeelden van ruimtelijke ordening van de ondergrond, en de rol van de ruimtelijk planner in dit geheel. In dit artikel bekijken ze eerst het belang van de ondergrond en de relatie met ruimtelijke planning.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 02 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.