Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 35

Energie

Een van de auteurs in dit themadossier ‘Energie’ verwoordt wat we al langer weten: ‘De Vlaming leeft op grote voet. Relatief weinig mensen nemen verhoudingsgewijs veel verstedelijkte ruimte in.’

Die ruimtelijke versnippering zorgt hoe langer hoe meer voor kwalijke neveneffecten, zoals het verspillen van energie door toedoen van een halsstarrig auto-georiënteerd woon- en mobiliteitsgedrag. Ruimte zoomt in op de ruimtelijke vertaling van de energietransitie.

Bestel Ruimte 35

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 35 digitaal via Vandenbroele Connect

sneak peek

‘Leven na het fossiele expressionisme’

In 2016-2017 organiseerden de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR), Architecture Workroom, Team Vlaams Bouwmeester en de VRP zeven werk- en debatsessies met als titel ‘Designing the Future’. Daarin gingen ze na hoe de energietransitie georganiseerd kan worden in ons versnipperde landschap. Of andersom, hoe de energietransitie kan aangrepen worden om de inrichting van onze leefomgeving en het bijhorende landschap grondig te herdenken.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.