Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Leven na het fossiele expressionisme

Artikel uit Ruimte 35 (01-09-2017)

(*sneak peek*) Klik op onderstaande afbeelding om het artikel te lezen

Auteurs: Julie Mabilde en Hans Tindemans | Eind 2016 en begin 2017 organiseerden de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR), Architecture Workroom, het Team Vlaams Bouwmeester en VRP zeven werk- en debatsessies onder de ambitieuze titel Designing the Future. Daarin gingen ze op zoek naar een gedeelde agenda voor het ontwerpen van een betere toekomst. De energietransitie als ruimtelijke opgave was het onderwerp van een van die sessies. De klimaatopwarming, maar ook andere ecologische en geopolitieke factoren maken een shift van fossiele en nucleaire naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Hoe organiseren we die energietransitie in ons versnipperde landschap, waar ruimte schaars is? Of andersom: hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen om de inrichting van onze leefomgeving en het bijhorende landschap grondig te herdenken?

Deze pagina werd aangemaakt op 01 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.