Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

‘Hier kan over gepraat worden’

artikel uit Ruimte 36 (01-12-2017)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Julie Mabilde | In zijn meerjarenprogramma pleit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck voor een doelmatiger publiek opdrachtgeverschap en ondernemerschap. Willen we tot meer ruimtelijke kwaliteit, verdichting en maatschappelijke meerwaarde komen, dan moeten publieke actoren en lokale overheden vertrouwd raken met de ondernemerslogica van de bouw- en vastgoedmarkt (…)

 

Deze pagina werd aangemaakt op 31 juli 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.