Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Werken in een wereld van belendende domeinen

artikel uit ruimte 36 (01-12-2017)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste pagina van het artikel te lezen

Auteurs: Bernard Hubeau en Guy Vloebergh | In september 2017 verscheen bij de Brugse uitgeverij die Keure het ‘weet- en leerboek ‘Met inzicht ruimtelijke plannen en vergunnen’, onder de redactie van Guy Vloebergh en Bernard Hubeau. Naast een gereedschapskist met instrumenten voor het ontwerpen van een planningsproces en het behoorlijk motiveren van beslissingen met ruimtelijke impact, vindt de lezer in deze publicatie ook elementen van een toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit bij planning en vergunningverlening.

Deze pagina werd aangemaakt op 31 juli 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.