Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 37

armoede

Armoede is – zelfs in een regio als de onze – nog erg aanwezig. Parallel met de groeiende kloof tussen hoge en lage inkomens, worden meer mensen richting overleven geduwd.

Als enkel de markt bepaalt welke functie waar komt en hoe de fysieke ruimte georganiseerd en ingericht wordt, geraken sociaaleconomisch zwakkere groepen en minder rendabele functies in de verdrukking. Er ontstaat verspilling van schaarse ruimte en de organisatie en inrichting van de ruimte ontberen de nodige rationaliteit. En dat vertaalt zich in ruimtelijk-sociale debatten die in dit themadossier aan bod komen.

Bestel Ruimte 37

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 37 digitaal via Vandenbroele Connect

sneak peek

Betaalbaarheid in coöperatieve woningbouw

Net zoals in Londen, Amsterdam en Brussel worden ook in Vlaanderen betaalbare woningen in de steden steeds schaarser. De vastgoedontwikkeling op diverse stedelijke locaties leidt tot een grote woningmarkt voor de middenklasse en hogere inkomensgroepen, die appartementen vaak kopen als beleggingsproduct om ze vervolgens te verhuren aan relatief hoge prijzen. Het rendement van een appartement ligt immers beduidend hoger dan de rente op een spaarboekje. Dat zorgt weliswaar voor een goed draaiende economie, maar heeft ook perverse neveneffecten. Terwijl het vastgoed in onze steden wordt opgekocht door kapitaalkrachtige tweeverdieners vinden minder fortuinlijke gezinnen nog amper betaalbare woningen of appartementen.

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.