Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Sociale huur in Vlaanderen

artikel uit Ruimte 37 (01-03-2018)

Klik op de afbeelding hieronder om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Sien Winters | Met een sociaal huuraanbod dat amper 6% van de woningvoorraad bedraagt en een armoederisico dat een stuk hoger ligt, gaapt er in Vlaanderen nog altijd een groot gat tussen droom en daad. Als het over armoede in de eigen achtertuin gaat, duikt weerstand op. Zozeer zelfs dat de Vlaamse overheid in 2009 met het ‘Grond- en Pandendecreet’ de gemeenten heeft verplicht om een minimum aantal sociale huurwoningen te realiseren.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 30 juli 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.