Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 40

Urban sprawl

Ruimte 40 is een themanummer over urban sprawl, een complex ruimtelijk, sociaal en cultureel fenomeen waar allerlei – meestal negatieve – connotaties aan vast hangen.

Om grip te krijgen op deze ruimte- en geldverslindende problematiek vroeg het Departement Omgeving (Vlaamse Overheid) de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) om in samenwerking met Common Ground en de VRP een poging te doen urban sprawl in Vlaanderen te monetariseren. Verschillende ruimtelijke toekomstscenario’s werden daarbij getest en becijferd. De allereerste resultaten van dat onderzoek vormen het vertrekpunt voor dit dossier, dat zoveel mogelijk facetten van urban sprawl in beeld brengt.  

Bestel Ruimte 40

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 40 digitaal via Vandenbroele Connect

sneak peek

‘Gaat en verspreidt u

In 2017 startte de Vlaamse Instelling voor Technlogisch Onderzoek (VITO) in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving een onderzoek naar het monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen. Het doel van de opdracht is inzicht te verwerven in de maatschappelijke kosten en baten van (ruimtelijk) beleid dat ageert tegen urban sprawl, om zo een publiek debat op gang te brengen en het maatschappelijk en politiek draagvlak van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid te verhogen. Hoewel het onderzoek nog niet volledig afgerond is, geven de onderzoekers in deze bijdrage alvast een overzicht van de eerste bevindingen, samen met een paar onthutsende cijfers.

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.