Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

De integrale omgevingsvisie. Een utopie?

Artikel uit RUIMTE 40 (01-12-2018)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Kristien Lefeber | De urban sprawl heeft niet alleen een weerslag op infrastructuur en mobiliteit, maar ook op de kosten en het niveau van de publieke dienstverlening. Dat vraagt om een sectoroverschrijdende aanpak. Wellicht kan de nieuwe Omgevingswet, die in Nederland in 2021 van kracht wordt, ons daarbij een handvat aanreiken.

    Deze pagina werd aangemaakt op 25 april 2019

    ©2019 VRP
    Alle rechten voorbehouden.