Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Gaat en verspreidt u. De monetarisering van urban sprawl

Artikel uit Ruimte 40 (01-12-2018)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Karolien Vermeiren, Steven Broekx en Karolien Van Dyck | In 2017 startte de Vlaamse Instelling voor Technlogisch Onderzoek (VITO) in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving een onderzoek naar het monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen. Het doel van de opdracht is inzicht te verwerven in de maatschappelijke kosten en baten van (ruimtelijk) beleid dat ageert tegen urban sprawl, om zo een publiek debat op gang te brengen en het maatschappelijk en politiek draagvlak van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid te verhogen. Hoewel het onderzoek nog niet volledig afgerond is, geven de onderzoekers in deze bijdrage alvast een overzicht van de eerste bevindingen, samen met een paar onthutsende cijfers.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 24 april 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.