Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Absolute rechtszekerheid is een utopie

Artikel uit ruimte 5 (01-03-2010)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Pieter-Jan Defoort | Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet niet gedetailleerd zijn. Maar tegenover die flexibiliteit staan andere garanties zoals motiveringsplicht en openbaar onderzoek. Dat valt af te leiden uit een recent arrest van de Raad van State, dat een soort toetsingskader aanreikt om te oordelen of flexibele voorschriften met rechtszekerheid kunnen sporen.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 02 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.