Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Vlaanderen staat stil

Artikel uit Ruimte 6 (01-06-2010)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Peter De Smedt, Dirk Holemans en Lieslotte Wackenier | Met het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 en een aantal ingrepen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening is een kader gecreëerd voor een betere integratie van ruimtelijke ordening en mobiliteit. En dat zowel op het niveau van planning als van vergunningverlening.

Deze pagina werd aangemaakt op 06 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.