Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 39

Commons

Ruimte 39 biedt in primeur de neerslag van een interuniversitair onderzoek naar ‘commons’ – een vlag die heel wat ladingen dekt, maar in wezen teruggaat tot een eeuwenoud model van collectief grondbeheer en –gebruik.

Onvertaalbaar, poly-interpretabel en revolutionair: ‘commons’ bieden heel wat stof tot debat en onderzoek. Deze herontdekking van het commons-principe hoeft geenszins te verbazen: ze spoort haast vanzelfsprekend met de nieuwe rol die de burger zich om uiteenlopende redenen in het maatschappelijk debat is beginnen toe-eigenen, als antwoord op recente politieke tendensen en globale uitdagingen zoals de klimaatverandering. Dit themanummer bundelt een aantal bevindingen van een interdisciplinair team van academici en professionals dat onder de naam ‘INDIGO’ een reeks commons-gerelateerde topics onderzocht. Daarbij werd telkens een link gemaakt naar hoe het bestudeerde kan bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige planning.

Bestel Ruimte 39

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 39 digitaal via Vandenbroele Connect

sneak peek

Een hype met eeuwenoude roots

Commons, of ‘gemeengoed’, is een begrip uit de politieke economie: het zijn culturele en natuurlijke hulpbronnen, waar leden van een gemeenschap gebruik van kunnen maken en die zij zelf beheren. De herontdekking van de commons, in antwoord op de privatiseringsgolven en het terugtreden van de staat, vormt een van de belangrijke gebeurtenissen van onze tijd (Bollier 2014, De Cauter 2013).

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.