Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Hoe wordt open ruimte gemeengoed? Een instrumentenkoffer

artikel uit ruimte 39

Klik op onderstaand afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Griet Celen | In onze verstedelijkte samenleving is de open ruimte van levensbelang. Ze levert tal van maatschappelijke diensten en kan dus eigenlijk als gemeengoed worden beschouwd. Maar de eigendom en het beheer ervan zijn sterk versnipperd. In Vlaanderen gelden bovendien weinig tot geen beperkingen op het gebruik van grond. Eigenaars kunnen er autonoom over beslissen, ook als hun grond onmisbaar is voor het leveren van een specifieke maatschappelijke dienst. Om de open ruimte als gemeengoed te laten functioneren, zijn dus instrumenten nodig die kunnen ingrijpen op het niveau van een individueel eigendom en het gebruik ervan. Het decreet landinrichting van 28 maart 2014 heeft hiervoor een instrumentenkoffer voorzien.

Deze pagina werd aangemaakt op 22 oktober 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.