Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 42

In de tuin

Volgens recente gegevens wordt pakweg tien percent van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door private tuinen; wanneer je de definitie verbreedt naar ‘woongroen’, komen we uit op zowat een derde van van de onbebouwde ruimte in ons woongebied. Indrukwekkende cijfers van iets wat tot nu toe onder de radar van de ruimtelijke planning is gebleven.

Er zijn voor ruimtelijk planners tal van goede redenen (klimaatopwarming, biodiversiteit, ruimtegebruik) om de Vlaamse tuinen ernstig onder de loep te nemen. Zeker in een gewest waar verdichting, kernversterking, het vrijwaren van de schaarse open ruimte en het klimaatadaptief maken van onze leefomgeving urgente agendapunten zijn geworden.

 

Bestel Ruimte 42

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 42 digitaal via Vandenbroele Connect

sneak peek

Het Vlaamse tuincomplex in beeld

Niets is zo innig verbonden met onze Vlaamse woonidealen als de priv├ętuin. Tegelijkertijd lijken we in Vlaanderen geen enkel landgebruik zo triviaal te vinden als de tuin. Vanuit planning of ruimtelijk beleid is er nauwelijks aandacht voor. Omdat tuinen private en kleinschalige ruimten zijn, worden ze haast vanzelfsprekend beschouwd als plekken waar iedereen zijn eigen gang mag gaan. Dit gaat voorbij aan het feit dat de veelheid aan tuinen een essentieel onderdeel is van het Vlaamse landschap. Lees artikel

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.