Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Bloemen en cijfers. Een statistisch overzicht van het tuinenlandschap in Vlaanderen.

Artikel uit RUIMTE 42 (01-06-2019)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Veerle Strosse en Peter Vervoort | Private tuinen nemen een groot deel van Vlaanderen in beslag. Dit grote netwerk van groene ruimten heeft veel potentieel voor het leveren van diverse ecosysteemdiensten en het verhogen van de biodiversiteit. Tuinen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een betere bestuiving, of een habitat vormen voor fauna en flora. In onze steeds hetere zomers kunnen ze voor verkoeling zorgen en tegelijk ook instaan voor waterbuffering en infiltratie bij hevige regenbuien. Sommige goed gelegen grotere tuinen kunnen misschien in aanmerking komen voor een verdere verdichting, terwijl andere net een grote meerwaarde zouden hebben als ze bij een aanpalend landbouwperceel werden gevoegd. Willen we die potentiële meerwaarde beter benutten en hier gericht beleid rond voeren, dan is er wel meer kennis over onze tuinen nodig. Daarnaast is het ook niet onbelangrijk te weten wat de eigenaars van al die tuinen hier zoal van vinden. Een pleidooi dus voor meer informatie over het Vlaamse tuinencomplex.

Deze pagina werd aangemaakt op 01 augustus 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.