Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Studenten: loop eens mee met een GSA!

Een job als GSA (gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar) is spijtig genoeg meestal niet de ambitie van studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Door zijn/haar adviserende functie in het gemeentelijk vergunningenbeleid speelt de GSA nochtans een sleutelrol in de ruimtelijke ontwikkeling van gemeenten en dus van Vlaanderen. De VRP wil dit belangrijke en uitdagende beroep promoten bij jonge planners. Wil je een week meelopen met een GSA en ontdekken of deze job iets is voor jou? Stel je dan kandidaat voor 27 januari 2018!
Stuur een mail naar els.brouwers@vrp.be als je je kandidaat wilt stellen. Kandideren kan tot en met 26 januari 2018

CONCREET

De oproep voor ‘gastgemeenten’ werd net gelanceerd, we hopen samen met jou op veel bereidwillige GSA’s! Eind januari leggen we de lijst met gastgemeenten en die met kandidaat-studenten samen en bekijken we of we voor jou een stageplaats kunnen vinden. Wij brengen je dan in contact met de betreffende GSA. Datum en periode spreken jullie onderling af. Je loopt een week lang mee met deze GSA bij wijze van ‘kijkstage’. Het is niet de bedoeling dat je grote opdrachten vervult maar dat je vooral observeert, leert, ‘meeloopt’ en vragen stelt.  Mogelijk kan je hier en daar kleinere taken uitvoeren. De VRP wil van deze stages verslag uitbrengen in het verkiezingsnummer van het magazine Ruimte dat in juni 2018 verschijnt. Daarom zou de stage best afgerond zijn midden april 2018. De stage is onbezoldigd. De VRP zorgt voor je verzekering.

ACHTERGROND

Deze oproep kadert in de pas opgerichte jongerenwerking van de VRP. Tijdens een van de bijeenkomsten werd de suggestie gedaan om studenten de kans te bieden stage te lopen bij een GSA. Het doel is te tonen wat de job van GSA precies behelst – en studenten zin doen krijgen om dit beroep uit te oefenen.

Deze pagina werd aangemaakt op 15 januari 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.