Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Terug naar de dorpen

artikel uit ruimte 31 (01-09-2016)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Pascal De Decker, Griet Hanegreefs, Hans Leinfelder, Tine Van Herck, Karel Wuytack | Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Gooik en de Plattelandsacademie van de Landelijke Gilden werkten 52 studenten uit de master stedenbouw en ruimtelijke planning van de KU Leuven gedurende een intensieve werkweek (november 2015) aan een visie op het ‘herdorpen’ van Gooik in Vlaams-Brabant. Deze ambitie is een duidelijke beleidsprioriteit voor het gemeentebestuur, zoals ook blijkt uit het masterplan dat Maat Ontwerpers uitwerkte voor de hoofdkern Gooik.

Deze pagina werd aangemaakt op 22 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.