Beleid

Dankzij de inbreng van bestuur en leden is er bij de VRP veel kennis aanwezig, die we graag ter beschikking stellen van overheden en andere organisaties. De VRP doet soms aanbevelingen in functie van het Vlaamse beleid. Maar voor de meeste dossiers geeft de vereniging input aan adviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO). Verder hebben we vertegenwoordigers in de vijf Provinciale Commissies voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Aan het gemeentelijk beleid geven we geen advies, maar in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseren we infoavonden voor leden van de Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Met de VVSG beheert de VRP eveneens een website voor deze commissies (zie onder).

in de kijker

Nieuws | 08-06-2021

VRP in Taskforce Bouwshift van Minister Demir

Nieuws | 26-06-2019

Topprioriteiten Vlaamse & federale regering

VRP-Beleidsadviezen

activiteit | 09-03-2020

Basiscursus ruimtelijke planning

en ook

activiteit | 17-11-2022

Werelddag van de Stedenbouw 2022

Publicatie | 10-12-2021

Taskforce Bouwshift afgerond

activiteit | 16-06-2022

Event lancering Toolbox. Stedenbouwkundige verordening als klimaattool.

Nieuws | 19-11-2021

Vlaamse Planningsprijs 2021: Antwerpen en Gent.

Oproep | 18-11-2021

Opmerkelijke oproep open ruimte-middenveld

activiteit | 16-11-2021

Gezocht: meelopers! Oproep studenten

prijsuitreiking

Openruimtebeker november 2021

ruimte

Ruimte 51 - Themanummer landbouw

activiteit | 24-02-2022

Verdiepingsmodules. Samenwerken met vastgoedontwikkelaars

activiteit | 08-10-2021

(A)ménage à trois.

prijsuitreiking

Openruimtebeker september 2021

ruimte

Ruimte 50 - De 15 minutenstad

Nieuws | 08-06-2021

VRP in Taskforce Bouwshift van Minister Demir

ruimte

Ruimte 48 - Chez les voisins - revisited

Nieuws | 11-12-2020

Nieuwe planschaderegeling maakt bouwshift onbetaalbaar

activiteit | 12-01-2021

Inspiratiedag. Plannen met mensen.

activiteit | 25-02-2021

Reeks: Klimaat en private projectontwikkeling

activiteit | 01-12-2020

Webinar. Stedenbouwkundige verordening als klimaattool

ruimte

Ruimte 47 - Inspire to Expire

Nieuws | 08-06-2020

VRP pleit voor ruimtelijke expertise in relance

activiteit | 09-06-2020

2020. Voorjaarscongres. Ruimte & Zorg.

activiteit | 08-10-2020

Masterclass. Samenwerken met ontwikkelaars en vastgoedrekenen.

activiteit | 19-11-2020

Werelddag van de Stedenbouw 2020

activiteit | 08-10-2020

Plandag 2020. Nieuwe zekerheid

Nieuws | 03-09-2019

Maak uw gemeente klaar voor de toekomst!

Nieuws | 03-09-2019

Resultaten Studie Urban Sprawl

Nieuws | 03-09-2019

VRP-opinie|vrtNWS. Inname van ruimte meteen terugdraaien.

activiteit | 21-11-2019

Werelddag van de Stedenbouw 2019

Nieuws | 26-06-2019

Topprioriteiten Vlaamse & federale regering