Beleid

Dankzij de inbreng van bestuur en leden is er bij de VRP veel kennis aanwezig, die we graag ter beschikking stellen van overheden en andere organisaties. De VRP doet soms aanbevelingen in functie van het Vlaamse beleid. Maar voor de meeste dossiers geeft de vereniging input aan adviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO). Verder hebben we vertegenwoordigers in de vijf Provinciale Commissies voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Aan het gemeentelijk beleid geven we geen advies, maar in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseren we infoavonden voor leden van de Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Met de VVSG beheert de VRP eveneens een website voor deze commissies (zie onder).

in de kijker

activiteit | 02-03-2020

Basiscursus ruimtelijke planning

activiteit | 01-01-2020

Aanbod Gecoro's en andere lokale actoren

activiteit | 21-11-2019

Werelddag van de Stedenbouw 2019

en ook