Energie

Door de klimaatopgave, de eindigheid van fossiele brandstoffen, de energie-afhankelijkheid en de enorme kostprijs staat energie hoog op de agenda van politici, bedrijven en gezinnen. De impact van energie op ons landschap is immens.

Om de energievraag van Vlaanderen en Nederland volledig via hernieuwbare energie aan te leveren, zouden we de bestaande dakoppervlaktes moeten verviervoudigen of volledig vol plaatsen met windturbines. In het Lab Energie en Ruimte reflecteerden de VRP en de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) over de ruimtelijke componenten van de energietransitie. Eén zaak staat als een paal boven water: de energietransitie kunnen we niet overlaten aan de energiesector alleen. Ruimtelijk planners, overheid en burgers zijn nodig om energielandschappen vorm te geven. En dit op verschillende schaalniveaus: de woning, het bouwblok, de wijk en de regio tot op Europese schaal.

 

in de kijker

VRP-Visietekst Ruimte & Energie

activiteit | 13-06-2019

2019 Voorjaarscongres. Operatie Circulatie

artikel

Richting Sahara, of toch nog liever dichter bij huis?

en ook