Governance

“De overheid kan grote ruimtelijke projecten niet meer alleen realiseren. In een complexe samenleving met assertieve, en steeds beter geschoolde burgers, met een snel evoluerend en voortdurend vernieuwend middenveld, met ondernemingen die onmisbaar zijn voor het realiseren van beleidsdoelstellingen, volstaat het niet meer om zich als overheid (government) op een hiërarchische manier op te stellen en van bovenaf te denken en te handelen. Er is nood aan samenwerking, interactie, coproductie en partnerschap: governance dus” (Filip De Rynck in Ruimte 38)

(Filip De Rynck in Ruimte 38)

De voorbije decennia veranderde  – zoals de definitie hierboven aangeeft – de rol van burgers, academici, bedrijfsleven en politiek enorm waardoor ook de rol van de planner sterk evolueerde. Ruimtelijke planning gaat in essentie over het voeren van een goed ruimtelijk proces – tegenwoordig dus met veel stakeholders. Het métier van ruimtelijk planner wordt daarom ook steeds meer dat van bemiddelaar: tussen experten en burgers, tussen hogere en lagere schaalniveaus en tussen diverse sectoren met elk hun eigen ruimteclaims. Een geïntegreerde aanpak en een grondige kennis van ruimtelijke dynamieken zijn de belangrijkste troeven van een ruimtelijk planner.

Foto: Paulien Verlackt

in de kijker

Nieuws | 03-09-2019

Maak uw gemeente klaar voor de toekomst!

artikel

De governance van ruimte

artikel

Ringland - het plan

en ook