Kernversterking

Kernversterking is dé ruimtelijke opgave voor Vlaamse steden en gemeenten omdat er buiten de kern geen ruimte meer is om woningen, bedrijventerreinen en ontspanningslocaties te voorzien. Verdere verharding van de open ruimte, verspreiding, versnippering en verlinting van woningen zijn geen goed toekomstplan.

Door de steile opmars van de auto zijn we steeds meer buiten de stads- en dorpskern gaan wonen. Dat suburbane wonen heeft grote gevolgen gehad voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze kernen. Daarnaast zien we appartementen van bedenkelijke architecturale kwaliteit oprukken die niet passen in het dorps- of stadsgezicht, die slecht zijn ingeplant of te weinig groene ruimte hebben. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Vlaamse Bouwmeester roepen op om het tij te keren. Volgens de VRP zijn er vijf ingrediënten voor kernverversterking: 1) aandacht voor beeldkwaliteit, 2) verdichten zonder open ruimte aan te snijden, 3) duurzame mobiliteit, 4) voldoende collectieve of publieke ruimte en 5) nabijheid van voorzieningen/functies. De VRP wil via haar activiteiten en publicaties zoveel mogelijk goede praktijkvoorbeelden van kernversterking laten zien.

in de kijker

activiteit | 09-03-2020

Basiscursus ruimtelijke planning

Nieuws | 03-09-2019

Maak uw gemeente klaar voor de toekomst!

Nieuws | 03-09-2019

Resultaten Studie Urban Sprawl

en ook