Mobiliteit

Het VRP-Manifest Mobiliteit (2016) pleit voor een gezamenlijke aanpak van mobiliteit en ruimte over de gemeentegrenzen heen – in een zogenaamde stadsregionale benadering. Bij die manier van werken zitten verschillende actoren zoals gemeenten, vervoersbedrijven en wegbeheerders samen om een plan uit te werken.

Toekomstgericht plannen betekent inzetten op bereikbaarheid en leefkwaliteit door het organiseren van nabijheid en collectiviteit (gedeelde mobiliteit of openbaar vervoer in plaats van één persoon in één auto). Een ruimtelijk principe dat gepromoot wordt door mobiliteitsexperten en ruimtelijk planners is Transit Oriented Development. Hierbij wordt het openbaar vervoer als leidraad genomen voor ruimtelijke ontwikkelingen. De fiets en gedeelde mobiliteit worden ook ingezet. Via verdichting, parkeerbeleid en circulatieplannen kan verkeersruimte plaats maken voor kwalitatieve publieke ruimte. In het goederenvervoer is een modal shift  – het deels vervangen van vervoer over de weg – noodzakelijk voor de gezondheid van mens en planeet.

in de kijker

VRP-Manifest Mobiliteit

activiteit | 01-10-2019

Sessies Mobipunten

activiteit | 29-11-2019

Sessies Wegencategorisering

activiteit | 10-10-2019

VRP Lab Logistiek

en ook