Wonen

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn steeds meer Vlamingen erin geslaagd een eigen, liefst vrijstaande, woning te kopen of te bouwen. Ook beleidsmatig werd en wordt dat sterk ondersteund.

Maatschappelijke ontwikkelingen (energietransitie, klimaat, vergrijzing …) vragen echter om andere manieren van omgaan met wonen: aangepaste verblijfplaatsen voor de verouderende bevolking, kwalitatieve woningen voor huishoudens die het financieel moeilijk hebben, verblijfplaatsen voor nieuwkomers en mensen op de vlucht …  De VRP wil vooral inzetten op wonen in de kern (zie ook kernversterking) of op plaatsen met voorzieningen die makkelijk bereikbaar zijn te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Samen met haar partners denkt de VRP na over nieuwe woonmodellen: woningen/woonvormen die inspelen op diverse woonbehoeften en die tegelijk maximaal rekening houden met de omgeving (zie ook open ruimte).

in de kijker

activiteit | 03-12-2019

Studiedag kansenbeleid. Move on up.

Presentaties en foto's studiedag 'Move on up!'

Nieuws | 03-09-2019

Maak uw gemeente klaar voor de toekomst!

activiteit | 24-04-2018

2018. Open ruimte en wonen: ideale maten

en ook