Vacatures > Gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte)

Gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte)

Departement Omgeving
Antwerpen

De functie in het kort
Wil jij graag een rol spelen bij belangrijke Vlaamse projecten in regio Antwerpen? Ga je graag oplossingsgericht te werk en kan je je flexibel opstellen? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte) sta je in voor een integrale benadering bij het opvolgen van projecten. Je staat de aanvrager bij vanaf de start en zorgt voor een intensieve begeleiding tijdens het voortraject. Je gaat proactief en verkennend te werk onder andere binnen de regio Klein-Brabant / Mechelen en neemt een begeleidingsrol op. Je volgt aanvragen op, maar zet ook actief in op het vergunningsluik en finaal ook de beslissing. Je doet dit zowel voor omgevingsprojecten in eerste als in laatste administratieve aanleg Je coördineert over de administraties heen en staat in contact met verschillende partijen. Infrastructuur en mobiliteit vormen de rode draad binnen de vergunningsprocessen die jij van a tot z opvolgt.

Binnen deze functie sta je in voor het uitdragen van de realisatie-attituden binnen het Departement Omgeving en de Vlaamse overheid waarbij je mee instaat voor een oplossingsgerichte, betrouwbare en klantvriendelijke Vlaamse administratie. Je treedt op als facilitator en mediator. Je begeleidt de meest complexe strategische projecten richting realisatie. Het finale doel is een gedragen dossier dat ingediend wordt door de aanvrager. Daarna neem je de vergunningsaanvraag ook verder op en werk je de ontwerpbeslissing voor de gewestelijke omgevingsambtenaar of minister uit.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  •  Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je werkt reeds in niveau A binnen de diensten van de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
    Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

solliciteer nu