Vacatures > Gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte)

Gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte)

Departement Omgeving
Brugge

De functie in het kort
Ben je een goede onderhandelaar en wil je mee helpen aan maatschappelijk relevante dossiers van de Vlaamse lijst? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen (ruimte) komen de omgevingsvergunningsaanvragen van de Vlaamse lijst projecten bij jou terecht. Je maakt een beoordeling over de ruimtelijke verenigbaarheid en de goede ruimtelijke ordening, geeft hierover advies aan de GOVC (Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie) of maakt een besluit op in samenwerking met de gewestelijke omgevingsambtenaar. Je doet dit zowel voor omgevingsprojecten in eerste als in laatste administratieve aanleg. Van begeleiding van het dossier, tot adviseren en besluiten, je neemt het dossier van a tot z op. Je helpt projecten mee realiseren en denkt samen mee met de aanvragers.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
    Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Michelle Lemaitre, michelle.lemaitre@vlaanderen.be en tel 0471 62 57 52).

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

solliciteer nu