Vacatures > Expert operationele werking - Openbare Ruimte (A1-A3)

Expert operationele werking - Openbare Ruimte (A1-A3)

Gemeente Dilbeek
Gemeente Dilbeek Gemeente Dilbeek

Expert operationele werking – Openbare Ruimte 
A1-A3, contract onbepaalde duur, voltijds

Je missie
Dankzij jou is Dilbeek een aangename, groene, veilige, bereikbare en mooie plek om te verblijven.

Je taken
“Dilbeek wil klaar zijn voor morgen” en bouwt daarom aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering. Binnen de stroom Openbare Ruimte zetten we onder andere in op een kwalitatief groenbeheer, de leefbaarheid van de dorpskernen, veilige schoolomgevingen en  meer veiligheid voor onze trage weggebruikers, een vernieuwd wegennet, onderhoud van de begraafplaatsen, het verbeteren van de nutsvoorzieningen,…

 • Als werkverbeteraar bij openbare ruimte sta je in voor optimalisaties en efficiëntie-oefeningen binnen onze operationele werking. Denk daarbij aan alle terreinwerk van de teamcoaches en de werkmannen: herstellingen in de straten, aan voetpaden en fietspaden, ook groenonderhoud zoals gras maaien, hagen scheren, onkruid wieden, gemeentelijke vuilbakken leegmaken, zwerfvuil ophalen, vegen van de straten,… Jouw passie ligt in het verzamelen van data rond deze processen, analyses maken en verbetervoorstellen implementeren, zodat efficiëntie en data beheer een duidelijke plaats krijgen in ons operationeel werk. Zelf implementeren , geen advies
 • Om dit operationeel werk uit te voeren, is er nood aan materiaal, denk maar aan zitmaaiers, veegwagens, vrachtwagens, bestelwagens, en ook kleiner materiaal, … Ook hier zien wij een rol weggelegd voor jou. Want om hierin verantwoorde keuzes te maken, is namelijk eveneens een objectieve dataverzameling en -analyse nodig. Ook bij de uitvoering van de keuzes speel je een rol, zo ga je bijvoorbeeld op de externe markt op zoek naar partners en leveranciers volgens de wet van de overheidsopdrachten. Je kan hierbij beroep doen op administratieve ondersteuning.
 • Door de inzichten die je krijgt door de data en efficiëntie-oefeningen, kom je tot een visie en beleid rond onze operationele werking. Je zorgt er voor dat dit beleid gekend is, gedragen en toegepast wordt door de collega’s. Je trekt mee aan de kar voor een algemene data gedreven aanpak, en zorgt voor een objectivering in beslissingen rond onze operationele werking.
 • Dit alles gebeurt op een participatieve manier, je vraagt input aan de betrokken medewerkers en gaat samen met hen op zoek naar verbeteringen. Je moedigt hen aan om op een andere manier naar hun dagelijks werk te kijken, en om nieuwe manieren van werken op te nemen en toe te passen.
 • Tot slot draag je je steentje bij aan de goeie teamsfeer bij Openbare ruimte. Je neemt actief deel aan overlegmomenten en neemt initiatieven voor een warm groepsgevoel.

Dit ben jij helemaal!

 • Je bent overtuigd dat het altijd beter kan.
 • Je passie ligt bij verandering en efficiëntie creëren.
 • Je bent graag bezig met data verzamelen en analyseren en je wil ook graag de volgende stap zetten, namelijk door deze analyse komen tot een beleid, objectieve keuzes en beslissingen.
 • Je kan dus zowel nadenken en mee redeneren over het operationele terreinwerk maar haalt ook energie uit het bredere beleidsmatig denken en werken. Je werkt niet op je eiland, maar je bent een echteteampersoon, je neemt je collega’s en hun input dus vlot mee in je redeneringen en je verbetervoorstellen.
 • Je kan projectmatig werken en je zorgt ervoor dat je alle partijen mee hebt in je verhaal.
 • Ook heb je minstens een masterdiploma of een einddiploma van het hoger onderwijs van het lange type of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Tot slot heb je een goede kennis van enkele Microsoft programma’s zoals Outlook, Word, Excel, PowerPoint,…

Herken jij jezelf in onze bouwstenen?
Focus: Ken jij het plan? Je bent een doelgerichte persoon en je houdt je focus op de prioriteiten. Je neemt met veel eigenaarschap je rol op en boekt resultaten. 

Groei: Waarin ga jij groeien? Je bent iemand die de kansen om je te ontwikkelen met beide handen grijpt. Je houdt ervan om anderen te inspireren en zet je sterktes in. 

Openheid: Toon jij ook je echte zelf? Je bloeit open in een warme cultuur vol vertrouwen. Je durft de zaken te benoemen en je maakt vlot verbinding met andere mensen. 

Eenvoud: Waar heb jij impact op? Wanneer je een probleem ontdekt, duik je erin en bijt je je vast. Je richt je op de essentie en je wordt warm/enthousiast van optimalisering en digitalisering.  

Moed: Durf jij? Je neemt risico’s, je durft fouten maken en je leert hieruit. Je gaat steeds dat stapje verder en houdt ervan om te schitteren. Je neemt je verantwoordelijkheid ten volle op. 

Samenwerking: Gaan we er samen voor? Je maakt steeds de reflex ‘wie kan ik betrekken?’ en je bent er rotsvast van overtuigd: samen bereiken we meer! 

 Daarom kies jij voor Groep Dilbeek
Door jouw job bij Groep Dilbeek, bij Burger & Omgeving maak je echt het verschil bij de burger, onze klant. Jouw job heeft impact en een zichtbaar resultaat in het leven van onze burger.  

Wij zijn bovendien een innovatieve gemeente en kunnen jou dus een nieuwe manier van werken aanbieden: zelfsturende teams, veel autonomie en de kans om je job zelf uit te bouwen. We geven jou ruimte om jezelf te ontwikkelen; opleidingen volgen en inspiratie zoeken, is een evidentie bij ons. 

  Als kers op de taart kan dit alles in een goede balans werk-privé, met mogelijkheid tot telewerken. Ter plekke werken kan uiteraard ook, en dit in een aangenaam werkkader, in het mooie centrum van de gemeente Dilbeek. 

We bieden jou een voltijds contract, en een job met loonschaal A1-A3, met een loon tussen € 3.298 en € 5.804 bruto/maand afhankelijk van je relevante werkervaring. Ook maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer, wordt voor jou voorzien.  

Gaan we er samen voor? Neem nu volgende stappen:
We kijken er naar uit om je kandidatuur met een motivatiebrief, je cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te ontvangen ten laatste op woensdag 7 september 2022. Bij voorkeur worden alle documenten in één PDF-document verzonden. 

 In een eerste stap, ontvang je een schriftelijke proef (thuisopdracht) per mail op vrijdag 16 september 2022 die je indient ten laatste op maandag 19 september 2022. 

 Als je geslaagd bent op de schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een mondelinge proef die eind september zal plaatsvinden. 

Groep Dilbeek
Dilbeek gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties, talenten en diploma. Je leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, geloof, gender of seksuele geaardheid,… beïnvloeden je kansen niet om mee te schrijven aan ons verhaal en onze missie mee te helpen realiseren. 

Bij vragen kan je contact nemen met Inge De Rijck (inge.derijck@dilbeek.be, 0492 14 26 49).  

Meer weten? www.werkenvoordilbeek.be  

 

solliciteer nu