Vacatures > Omgevingsambtenaar

Omgevingsambtenaar

Gemeente Maasmechelen
Maasmechelen

Maasmechelen is een snelgroeiende gemeente met een hoogdynamisch ruimtelijk profiel. De kern van het stedelijk gebied ligt tussen het groengebied enerzijds van het Kempisch Plateau en van het Nationaal Park Hoge Kempen en de Maas anderzijds. Door de centrale én directe ligging aan de E-314, de ontwikkelingen in het voormalig mijngebied én het uitgesproken groot kapitaal aan groen rondom de stedelijke kern, heeft de gemeente zich kunnen ontwikkelen met centrumfuncties voor de bredere Maasregio. Maasmechelen is uitgegroeid tot een attractieve bestemming voor toeristen en recreanten uit binnen- én buitenland. Deze evolutie begeleiden naar een nog groenere, nog meer belevingsgerichte, nog aangenamere gemeente om te wonen, werken en verblijven, is het werk van diverse beleidssectoren. De rol van de afdeling omgeving via strategische ruimtelijke visie en facilitering van verdichtingsgerichte verstedelijking is hierbij uiterst belangrijk.

Om dit samen met ons te realiseren, zoeken wij een omgevingsambtenaar

Je takenpakket:

 • samen met je collega-omgevingsambtenaar en het afdelingshoofd omgeving organiseer je de voorbereiding, realisatie en opvolging van de omgevingsvergunning in de meest ruime zin (stedenbouwkundige handelingen, milieuhandelingen, vegetatiewijziging, …)
 • je formuleert adviezen voor het schepencollege, eventueel gemeenteraad en Gecoro
 • je begeleidt de burger klantgericht, kwaliteitsvol en efficiënt met al zijn vragen over ruimtelijke ordening
 • je speelt een ondersteunende rol bij het formuleren en concipiëren van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Maasmechelen op lange termijn
 • je ondersteunt het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening

Competenties:

 • je bent een organisatorisch talent met een ruime visie en zin voor initiatief
 • je bent resultaatgericht en controleert de voortgang van je eigen werk, dat van je dienst en van de adviesinstanties
 • je kan overweg met de gebruikelijke software en weet je vlot in te werken in functiespecifieke software
 • je beschikt over kennis van omgevingsvergunning decreet en besluit, VLAREM II, VLAREMA, VLAREBO, Materialendecreet, Decreet algemeen milieubeleid, handhaving
 • deskundigheid inzake milieu is een pluspunt

Aanwervingsvoorwaarden:

 • je behaalde een gericht masterdiploma bij voorkeur in de architectuur

Aanbod:

 • een voltijdse statutaire aanstelling
 • een marktconform loon: bij de huidige index bedraagt het voltijds minimum bruto maandloon (A1a -A2a) €3.107,98 en maximum bruto maandloon € 5.149,15. Relevante privé-anciënniteit kan volledig meegerekend worden in de geldelijke anciënniteit (knelpuntberoep)
 • bijkomende extralegale voordelen waaronder gunstige verlofregeling, hospitalisatieverzekering, laptop, smartphone, …

Interesse?
Solliciteer dan ten laatste op 08/03/2020 via vacatures@maasmechelen.be met volgende documenten:

 • gemotiveerd schrijven met cv
 • kopie masterdiploma of gelijkgesteld (gelijkwaardigheidsattest voor buitenlandse diploma’s)
 • uittreksel strafregister model 1 (max. 3 maanden oud)

Meer info op onze website.

Vragen? Mail ons!

Info over de functie: sabine.bervaes@maasmechelen.be
Info over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: vacatures@maasmechelen.be

solliciteer nu