Vacatures > Omgevingsambtenaar NIVEAU A

Omgevingsambtenaar NIVEAU A

Gemeente Nijlen
Nijlen

Lokaal bestuur Nijlen is op zoek naar: 1 fte omgevingsambtenaar, team ruimte (m/v/x), afdeling ruimte, niveau A, in voltijds contractueel dienstverband voor 37.5 uur per week met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd van één jaar. 

Korte functieomschrijving

Je ondersteunt onze 3de lijnsdienstverlening inzake de omgevingsvergunningen en adviseert omgevingsvergunningsaanvragen. Je fungeert als intern en extern aanspreekpunt voor de burger, collega’s en de beleidsmakers inzake ruimte gerelateerde dossiers. Het opnemen van projectcoördinatie in ruimte gerelateerde projecten (masterplannen, inrichtingsplannen, …) behoort ook tot je takenpakket. Binnen deze functie werk je nauw samen met het afdelingshoofd ruimte.

Vereisten
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

De burgerlijke en politieke rechten genieten en een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
Voldoen aan de vereiste betreffende taalkennis.
Slagen voor de selectieprocedure. 

Diplomavereiste:

Je bent in het bezit van een masterdiploma stedenbouw of ruimtelijke planning of een masterdiploma in de richting van architectuur (landschapsarchitectuur, stedenbouw, …) met bijkomend 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring.

Aanbod

werken in een dynamische organisatie met een open en levendige sfeer
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen op jouw maat
de nodige vrijheid om je job uit te voeren
een geïndexeerde brutomaandwedde van minimum 3233,44 euro, aangevuld met een fietsvergoeding en maaltijdcheques van € 7,50 (eigen bijdrage van €1,09)
gratis hospitalisatieverzekering, het aanbod van de sociale voordelen van de GSD-V en de voordelen van de PLUS-pas
tweede pensioenpijler
mogelijkheid om tot maximum 15 jaar relevante ervaring uit de privésector mee te laten tellen voor het bepalen van je anciënniteit. Tevens tellen alle prestaties in de openbare sector mee.
Ontdek hoe leuk het is om bij lokaal bestuur Nijlen te werken !

https://www.nijlen.be/ontdek-ons

De data voor het examen zullen later worden meegedeeld.

De selectie zal als volgt verlopen:

Deel 1: Voorstellingsmoment (20/40 te behalen) 

Tijdens het voorstellingsmoment stel je jezelf, je motivatie en je CV persoonlijk voor aan de selectiecommissie, bestaande uit meerdere juryleden. Er is nog geen interactie.

Deel 2: Jurygesprek (30/60 te behalen) 

Er vindt een gesprek plaats met de jury. Voorafgaandelijk krijg je enkele cases, die je tijdens het gesprek toelicht. In het gesprek wordt het profiel van de kandidaat getoetst met de specifieke vereisten van de functie. De motivatie, persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het werkterrein worden besproken. Ook de competenties worden in het gesprek grondig bevraagd.

Deel 3: Assessment (geschikt bevonden worden) 

Het assessment center is een geïntegreerde set van verschillende psychotechnische technieken, een capacitair onderzoek op niveau van de functie dat de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes beoogt. Je dient te slagen voor het assessment. Het resultaat van het assessment is “geschikt” of “niet geschikt”, dat resultaat is bindend.

Wanneer slaag je?

– Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op het voorstellingsmoment, 50 % op het jurygesprek en 60% op het geheel van deze twee delen van de selectie.

– Je moet bovendien geschikt worden bevonden in het assessment.

Solliciteren

Kandidaturen voor deze functie kunnen tot en met 21 december 2021 ingediend worden op volgende manieren:

Door een sollicitatiebrief, samen met uw cv, kopie van diploma en een uittreksel uit het strafregister (max 2 maand oud):

per post te versturen t.a.v. team personeel, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
persoonlijk te overhandigen tegen ontvangstbewijs
te mailen met leesbevestiging naar personeel@nijlen.be

Voor meer informatie over deze functie kan u terecht bij het team personeel, 03 410 02 84, personeel@nijlen.be

solliciteer nu